5 ขั้นตอน ง่ายๆ ก็ใช้บริการวาดแผนที่ รับทำแผนที่ กับ Draft Your Map ได้แล้ว

  • แคปภาพหน้าจอ หรือส่งภาพพิกัดแผนที่ร้านของท่าน โดยอิงพื้นที่และถนนจาก Google Maps ให้กับทีมงานของเราทาง LINE: @draftyourmap
  • ทีมงานเราประเมินรายละเอียด และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินงานคร่าวๆ
  • สรุปรายละเอียดแผนที่ ตำแหน่ง ชื่อร้าน/ธุรกิจ จุดสังเกตุ และชื่อถนน เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนเริ่มดำเนินงานวาดแผนที่
  • เริ่มดำเนินการ ใช้ระยะเวลา 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแผนที่)
  • ส่งให้ตรวจสอบก่อนส่งมอบงานเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ สามารถแจ้งเพื่อขอปรับแก้ไข ได้ (ไม่เกิน) 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 7 วัน หากไม่มีการแจ้งขอปรับแก้ไข ถือว่าการดำเนินงานนั้นแล้วเสร็จ โดยการแก้ไขจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน

    * การแก้ไข ครอบคลุมเฉพาะ โทนสี, ชื่อรายละเอียด เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมถึงการวาดแผนที่ใหม่ทั้งหมด
  • ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ PNG หรือส่งมอบแบบไฟล์ AI ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือก Package พิเศษ