รายละเอียดบริการ ทำแผนที่ วาด และ ออกแบบแผนที่ กับ DraftYourMap.com

  • ดีไซน์ ออกแบบแผนที่ โดยอิงเส้นทางจริงจาก Google Maps จำนวน 1 แผนที่ (ต่อแพ็คเกจ)
  • หลังการดำเนินงานได้รับไฟล์รูปแผนที่ประเภท PNG สำหรับนำไปใช้งานได้ทันทีทุกช่องทาง
  • จัดส่งไฟล์ผ่าน Google Drive โดยเราจะจัดเก็บไฟล์ไว้ให้เป็นระยะ 3 เดือน สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด
  • ระบุเส้นถนน ซอย บนแผนที่ได้ (ไม่เกิน) 10 จุด
  • ระบุจุดรายละเอียด จุดสำหรับได้ (ไม่เกิน) 10 จุด
  • สามารถแจ้งเพื่อขอใส่ข้อความประกอบบนภาพได้ (ไม่เกิน) 10 จุด จากรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการจัดส่งให้ก่อนเริ่มงาน
  • ใช้ระยะเวลาออกแบบ 3-5 วัน ต่อ 1 แผนที่ (หรือขึ้นอยู่กับความยากง่าย และรายละเอียดของงาน)
  • เริ่มดำเนินการหลังได้รับยอดชำระเงินและตกลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน หรือหากคิวว่าง สามารถเริ่มได้ภายใน 24 ชั่วโมงทันที
  • ขอแก้ไขได้ (ไม่เกิน) 2 ครั้ง เฉพาะ โทนสี ข้อความ หรือตำแหน่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมการวาดแผนที่ใหม่ทั้งหมด
  • หากไม่มีการแจ้งขอแก้ไข ภายใน 7 วัน หลังส่งให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ ถือว่าการดำเนินงานนั้นแล้วเสร็จ

เพียง 2,690 บาท

หมายเหตุ: หากต้องการไฟล์ AI คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท